FANDOM


Reserviupseerikoulun viestikomppania on yksi reserviupseerikoulun nykyään yhdeksästä perusyksilöstä. Siellä annetaan sotilasopetusta tuleville viestijoukkojen ja muiden sotilasviestitoiminnan tuleville reserviupseereille. Kurssin upseerioppilasvahvuus on runsaat sata upseerioppilasta. VK/RuK sijaitsee kaksikerroksisessa sodanaikaisessa rannikkotykistöjoukkojen esikuntarakennuksessa.

Upseerioppilaita viestikomppaniaa ovat lähettäneet Viestikoulu prikaati- ja armeijakuntatasoista viestitoimintaa varten, Ilmavoimien teknillinen koulu sekä jalkaväkiprikaatit kranaatinheitinkomppanioiden pataljoonatasoista viestitoimintaa varten. Ennen viestitoiminnan digitalisoitumista ensimmäinen, toinen ja kolmas joukkue perehtyivät ylempien johtoportaiden viestitoimintaan, kun taas neljäs joukkue pataljoonatason viestitoimintaan.

Maavoimien reserviupseerikurssiMuokkaa

Viestikomppaniassa on yksi komentopaikkajoukkue, yksi valvomojoukkue ja kaksi viestiasemajoukkuetta. Sotilasopetuksen tavoitteena on yhtymän viestijärjestelmä 2:n hallinta. [1]

MuutaMuokkaa

VK/RUK:n tiloissa toimii sotilasradioamatööriasema OH5AF OI5AY.

LähteetMuokkaa

Malline:Viitteet

Malline:Suomen viestijoukot


Viittausvirhe: <ref>-elementti löytyy, mutta <references/>-elementtiä ei löydy