FANDOM


Effica on Suomessa käytössä oleva potilastietojärjestelmä, jotka käyttää 48% lääkäreistä terveyskeskuksissa. Järjestelmän tapaa kirjata potilaskertomuksesta tiedot lääkelehdelle on pidetty hitaana. [1] [2] Effica on Tieto-Enatorin tuottama ohjelma, joka perustuu Microsoftin ohjelma-alustoihin. [3]

Efficaa ennen on käytetty mm. Finstaria. [4] Efficaa varten on perustettu Facebook-ryhmä. [5] Efficaan liittyen on järjestetty kiertueita. [6]


  1. http://m.digitoday.fi/?page=showSingleNews&newsID=201017859
  2. http://www.ksshp.fi/public/default.aspx?contentid=21544&nodeid=6459a
  3. http://www.microsoft.com/finland/business/casestudies/joensuuapr03.mspx
  4. http://hoitajat.net/foorumi/topic/3769-efficapegasos-ym/
  5. http://www.facebook.com/group.php?gid=52674312871
  6. http://newsletter.tieto.fi/default.asp?path=408;410;16095;1125;11083;11084;26824;28476